ICMflex Deelontlading en verliesfactor meetssyteem

 
De ICMflex combineert deelontladingsmeting, verlies factor (tan delta) en de localisatie van de deelontlading in één systeem.
 
De registratie eenheid bevindt zich op het hoogspanningspotentiaal van de koppelcondensator.
Een pc/laptop ontvangt de signalen voor de weergave via Bluetooth of glasvezel. 
 
Het draagbare ICMflex systeem is beschikbaar in de uitvoeringen van 30kVrms tot 150kVrms voor on-site tests.
Alternatief kan de ICMflex voor intern lab gebruik voor hogere spanning worden aangepast.
Het toestel aanvaard freqenties in een bereik van VLF (0.02Hz – 0.5Hz) of in het gebruikelijke AC bereik tot 300Hz.
 
Typische toepassingen zijn HS en MS kabel metingen of diagnostisch onderzoek op hoogspannings motoren, zoals generatoren.
 
Met het unieke concept van de ICMflex , meet men de signalen direct bij het hoogspanningpotentiaal, door het ontbreken van signaalkabels meet men zonder signaalverlies  de gewenste waarden.
 
Door toepassing van batterijen en Bluetooth of glasvezel communicatie is het systeem ideaal in te zetten in het veld en in het lab.
 
 
De ICMflex is beschikbaar met verschillende opties en voor verschillende spanningsniveaus.
Daarnaast kan de zelfstandige ICMflex gekoppeld worden met koppel of referentie condensator van derden.
 
De optie TD biedt tandelta en power factor (PF) metingen.
De optie PD biedt partiële ontladingsmetingen volgens de IEC 60270,
terwijl de optie LOC de locatie van partiële ontlading weergeeft speciaal voor stroomkabels.
Ten slotte is de optie TF omvat een hoogspanning T-filter voldoende ruisonderdrukking voor zeer gevoelige partiële ontlading metingen.
 
De afneembare Li-MH batterij biedt meer dan acht uur continu gebruik.
 
Een algemene (PD-vrije) hoogspannings AC-bron kan worden gebruikt, waaronder resonantie testsets en
VLF hoogspanning bronnen.
 
Het testen van de kabels in het  veld wordt een gemakkelijke en veilige opgave.
De ICMflex unit plaats men tussen de hoogspanningsbron en te beproeven
 
De ICMflex kan uitgerust worden met een extra hoogspanningsfilter om bestaande deelontlading op de bestaande hoogspanningsbron te reduceren
 
Off-line testen van generator en motor stator spoelen kan me nu op een eenvoudige manier
doorvoeren met behulp van een HV AC bron kan men met 1 meetinstrument de volgende metingen doorvoeren : 
TanDelta, PF, en partiële ontlading.
 
 
  

Brochure ICMflex 

Brochure PF filter 

Brochure koppelcondensator